Tag: – Đồng chí Đặng Văn Thành được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy