Tag: – Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định nghỉ hưu cho Phó Giám đốc sở Công Thương