Tag: – Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng