Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một, 2018

Tag: – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa dự khai giảng năm học mới 2018 – 2019 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum