Tag: – Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các cơ quan về xây dựng các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018