Tag: – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại tỉnh Kon Tum về bảo đảm an toàn đập