Tag: – Bí thư Tỉnh đoàn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020