Tag: – Bế mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ I