Tag: – Bế giảng lớp tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo khóa 10 năm 2018