Tag: – BCH Quân sự tỉnh và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tiền