Tag: – Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 24 làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Sở NN&PTNT