Tag: – 02 đồng chí được chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020