Tỉnh Kon Tum hỗ trợ huyện Đăk Glei cách ly người về từ vùng dịch

Trong đó, công văn yêu cầu các huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà tiếp nhận các trường hợp từ khu cách ly tập trung quá tải thuộc huyện Đăk Glei chuyển đến, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Cụ thể, để các huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đăk Glei chủ động phân loại, liên hệ và vận chuyển các trường hợp từ khu cách ly tập trung quá tải của các huyện, thành phố khác về các cơ sở cách ly tập trung của huyện Ngọc Hồi. Nếu các cơ sở cách ly tập trung của huyện Ngọc Hồi quá tải thì tiếp tục chuyển bớt người đến các cơ sở cách ly tập trung của huyện Đăk Tô, Đăk Hà.

Bên cạnh đó, các huyện khác và thành phố Kon Tum tiếp tục rà soát, thành lập bổ sung các cơ sở cách ly tập trung để đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận công dân, thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19/8, UBND huyện Đăk Glei đã đề nghị UBND tỉnh Kon Tum hỗ trợ trong việc giảm tải các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn. Theo đó, tính đến chiều 19/8, tại ba khu cách ly tập trung và Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei có 252 trường hợp đang được cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Hiện các khu cách ly tập trung chỉ còn khả năng tiếp nhận thêm 25 người, trong khi trung bình mỗi ngày có khoảng 15 người về từ vùng dịch thuộc diện phải cách ly tập trung.

Một khó khăn nữa là trong thời gian tới huyện Đăk Glei phải trả cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú để chuẩn bị vào năm học mới. Đây là cơ sở cách ly tập trung lớn nhất của huyện, có khả năng tiếp nhận 120 người và hiện có 104 người được cách ly tại đây. Trong khi đó, Đăk Glei là huyện phía Bắc của tỉnh Kon Tum nên phải tiếp nhận nhiều công dân, người lao động, học sinh, sinh viên là công dân của tỉnh Kon Tum và các địa phương khác trở về từ vùng dịch, nhất là về từ thành phố Đà Nẵng.

Đi tới nguồn bài viết