Sau phản ánh của TTXVN, Kon Tum kiểm tra hoạt động các trạm cân trên địa bàn

110

baotintuc.vn

Nhiều sai phạm tại trạm cân nông sản tại thôn Mô Bành, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn gửi chính quyền và ngành chức năng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát hoạt động của các trạm cân trên địa bàn toàn tỉnh (số 1008/UBND-HTKT, ngày 12/4/2022).

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Tháp giao UBND 10 huyện, thành phố khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra các Trạm cân điện tử thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương. Quá trình kiểm tra đánh giá, làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/4.        

Ngoài ra, UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,  Tài Nguyễn và Môi trường tổ chức kiểm tra, rà soát và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các vi phạm theo đúng quy định. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/4.         

Trước đó, trong tháng 3, TTXVN có bài viết Kon Tum cần chấn chỉnh tình trạng các trạm cân nông sản tự phát. Bài viết phản ánh tình trạng hàng loạt trạm cân nông sản, chủ yếu là sắn (mỳ) ở các huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum hình thành tự phát, trở thành điểm nóng và nông dân đang là người bị ảnh hưởng trực tiếp do trạm thu mua tự phát này.

Theo đó, tất cả các trạm cân tự phát trên đụng đâu, sai đó, trong đó lỗi cơ bản là các trạm đều mở đường đấu nối trái phép ra đường chính; nhiều trạm cân không có hồ sơ; không niêm yết giá, cân không có nhãn hàng hóa, số hiệu cân và năm sản xuất…       


Nguồn bài viết:
https://baotintuc.vn/phan-hoi-phan-bien/sau-phan-anh-cua-ttxvn-kon-tum-kiem-tra-hoat-dong-cac-tram-can-tren-dia-ban-20220413114842902.htm