Ông Nguyễn Hữu Tháp được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

442

 


Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các Tờ trình về nhân sự tại kỳ họp

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về:

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết miễn nhiệm

 

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Tuy – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới.

 

Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với các ông, bà: (1) Ông Nguyễn Văn Bảy, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp; (2) Ông Phạm Ngọc Khanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh; (3) Bà Phạm Thị Trung, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu

bầu các chức danh của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trên cơ sở giới thiệu của Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và bỏ phiếu bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể:

 

Với 47/48 phiếu tán thành, HĐND tỉnh khóa XI đã bầu ông Nguyễn Hữu Tháp – Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia H’Drai giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

 

HĐND tỉnh tán thành các ông: Nguyễn Văn Bình – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; A Vượng – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Phạm Đình Thanh – Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

 

 

Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa các đồng chí miễn nhiệm (ảnh trái)

và các đồng chí được bầu tại kỳ họp (ảnh phải).

Tin, ảnh: Thái Ninh

Đi đến nguồn bài viết