Nghị quyết về công tác nhân sự một số địa phương

65

Tại Nghị quyết số 1056/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Kring Ba, kể từ ngày 23/10/2020.

Chú thích ảnhÔng Nguyễn Văn Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Tại Nghị quyết số 1057/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Hòa, kể từ ngày 23/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1058/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nghe Minh Hồng, kể từ ngày 23/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nhâm Thị Phương, kể từ ngày 30/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1060/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Sơn La giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 30/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1061/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Anh Kiệt, kể từ ngày 29/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1062/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tính từ ngày 12/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1063/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Hồng, kể từ ngày 2/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1064/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị  phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Minh, kể từ ngày 2/11/2020.

Đi tới nguồn bài viết