Kon Tum tạm dừng hoạt động các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành phòng, chống dịch

62

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum giao Tổ trưởng Tổ liên ngành tại các Chốt kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thu hồi trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế phục vụ cho các Chốt; tổng dọn vệ sinh trước khi rời khỏi Chốt. Các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế, biển hướng dẫn…tại các Chốt thuộc nhiệm vụ của đơn vị nào, đơn vị đó có trách nhiệm bảo quản để tiếp tục sử dụng cho công tác chuyên môn và phục vụ lại các Chốt khi cần thiết.

UBND tỉnh giao UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị có liên quan cùng các Tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch bệnh tại địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát và quản lý chặt chẽ địa bàn, các hộ gia đình, người đi/về địa bàn phụ trách, báo cáo kịp thời và yêu cầu người dân có đến/ở/về từ các tỉnh, thành phố có người mắc COVID-19 cộng đồng phải khai báo y tế bắt buộc để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn và tổ chức công tác cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú, theo dõi, giám sát sức khỏe tại nhà cho các đối tượng có yếu tố dịch tễ kịp thời, đầy đủ, nghiêm ngặt, đúng quy định.

Trước đó, cuối tháng 1, đầu tháng 2/2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Kon Tum đã tái thành lập ba Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 tại Trạm Kiểm soát Sao Mai – Quốc lộ 14 (km 1562 + 500), thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; Trạm dừng chân đèo Lò Xo – đường Hồ Chí Minh (km số 1414 + 600), thác Đăk Chè, thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei và Cầu Sê San 4 – Quốc lộ 14C (km số 106+700), thôn 8, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai.


Nguồn bài viết:
https://baotintuc.vn/xa-hoi/kon-tum-tam-dung-hoat-dong-cac-chot-kiem-tra-va-to-lien-nganh-phong-chong-dich-20210302164914929.htm