Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI

 


Quang cảnh phiên khai mạc

Dự kỳ họp, có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Bình Trọng – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; các huyện, thành phố cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, tại kỳ họp này, cùng với việc nghiên cứu, xem xét các báo cáo theo luật định, các đại biểu sẽ thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thầm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, như: Cơ chế, chính sách mang tính đặc thù về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020; xem xét, thảo luận, quyết định: giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm học 2018 – 2019; kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; mức chi hỗ trợ đối với hoạt động đối với Uỷ ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mức chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng; quy định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương; xem xét sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung đối với các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hiện nay không còn phù hợp… Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân nhân, Ủy viên Ủy ban nhân dân và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

Đồng chí nhấn mạnh, đây là kỳ họp có nhiều nội dung, trong đó có nội dung đại biểu đã được tiếp cận và thảo luận tại tổ sau khi tiếp xúc cử tri; có nội dung trong quá trình chuẩn bị có sự điều chỉnh, bổ sung hoặc do yêu cầu từ thực tiễn chỉ đạo, điều hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung một số nội dung nên chưa kịp thời gửi đến đại biểu. Kỳ họp chỉ dành một buổi trình bày tóm tắt một số nội dung quan trọng, thời gian còn lại dành để đại biểu thảo luận kỹ các báo cáo, dự thảo Nghị quyết, chất vấn, trả lời chất vấn; vì vậy, đối với những cơ quan được Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền trình bày các nội dung trình cần trình bày ngắn gọn; đại biểu chất vấn và người được trả lời chất vấn phải thực hiện đúng quy định về việc đặt câu hỏi và trả lời đã được kỳ họp thông qua, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm….

 

Theo Chương trình kỳ họp đã được các đại biểu HĐND tỉnh thông qua, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI diễn ra trong 03 ngày (11-13/7); kỳ họp sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, bế mạc và phiên tiếp thu – giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận./.

 

Tin, ảnh: Thái Ninh

Đi đến nguồn bài viết