Khai mạc Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I

447

 Quang cảnh Lễ xuất quân


Đây là lần đầu tiên mô hình giáo dục tổng hợp dành cho thanh, thiếu nhi thông qua trải nghiệm thực tế trong môi trường lực lượng Công an nhân dân được tổ chức. Chương trình mang tính giáo dục toàn diện cao, rèn luyện ý thức kỷ luật, tổ chức, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó cho thiếu niên. Đồng thời, đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên trong dịp hè, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của gia đình và xã hội. Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” lần thứ I năm 2018 thu hút 64 thanh thiếu nhi từ 9 -15 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 07 ngày (từ 07/7 -13/7), các em sẽ được trang bị nhiều nội dung bổ ích thiết thực, trang bị kiến thức cơ bản về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, về 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; tìm hiểu về Luật trẻ em 2016… Rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, ý chí kiên cường, nề nếp, tác phong của người chiến sỹ Công an nhân dân, cung cấp cho các em một số kiến thức cơ bản về công tác đảm bảo an ninh, trật tự  an toàn xã hội./.

Ngọc Định

Đi đến nguồn bài viết