Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9 – Khóa IX

434

 


Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thị Nga – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các tổ chức thành viên và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, như: Thường xuyên vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hoạt động  “Vì người nghèo” tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức phong phú thông qua tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hàng hóa thương hiệu Việt và các chính sách có liên quan…; công tác phối hợp giữa MTTQ và chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên thống nhất hành đồng, góp phần tham gia phát triển kinh tế – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có tiến bộ; công tác an sinh xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018, như: Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. …

Hội nghị cũng đã thống nhất bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2014-2019); cho thôi chức vụ đối với 03 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do chuyển công tác khác…

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh bằng những việc làm cụ thể; tổ chức tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, trọng tâm là giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến đời sống Nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, về trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng….; kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết cùng với Đảng bộ và Chính quyền tỉnh quyết tâm phấn đầu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2018…

Thùy Linh

Đi đến nguồn bài viết