Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các ngành giải quyết khó khăn về biên chế giáo viên tại huyện Ia H’Drai

 Quang cảnh buổi làm việc


 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo UBND huyện Ia H’Drai, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Pháp chế – HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện Ia H’Drai đã báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế giáo viên trên địa bàn huyện thời gian qua và trước tình hình tăng nhanh về số trường, số lớp, số học sinh trên địa bàn huyện; đề nghị xem xét bổ sung chỉ tiêu biên chế giáo viên ở các cấp học để đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy năm học 2018-2019.

 

Các đại biểu dự họp đã tham gia ý kiến và đề xuất các giải pháp nhằm tạo nguồn biên chế giáo viên để bổ sung cho huyện Ia H’Drai nói riêng và điều hòa biên chế giáo viên trên địa bàn tỉnh nói chung trong tình hình tỉnh ta và các địa phương trên cả nước đang triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Ia H’Drai tiếp tục giữ ổn định đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện, đồng thời chủ động vận động các doanh nghiệp, các công ty cao su trên địa bàn huyện tích cực tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục nhằm giải quyết các khó khăn trước mắt về biên chế giáo viên trên địa bàn.

 

Về tạo nguồn biên chế giáo viên để điều hòa cho huyện Ia H’Drai nói riêng và các đơn vị còn thiếu nói chung trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá lại nhu cầu giáo viên trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất định mức giáo viên phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn và đảm bảo thấp hơn so với định mức tối đa quy định của Trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh; đăng ký làm việc với bộ, ngành Trung ương có liên quan để xem xét về chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh…

 Tin, ảnh: Tấn Danh

Đi đến nguồn bài viết