Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018

 Toàn cảnh buổi khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018


 

Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 50 học viên là cán bộ lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn và báo cáo viên các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh.

 

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 09 đến ngày 13-7), các học viên được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Viện nghiên cứu dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Trường Chính trị tỉnh trình bày các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận chung về công tác tuyên giáo của Đảng; công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; công tác tuyên truyền miệng và tổ chức hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; công tác đấu tranh phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội; một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội;phương pháp nghiên cứu, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2018 của tỉnh.

 

Ngoài ra, các học viên còn được thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh để góp phần nâng cao chất lượng tham mưu….

 

Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em

Đi đến nguồn bài viết