Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và 11 tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp công tác văn phòng

133

baotintuc.vn

Chú thích ảnhTrung tướng Trịnh Đình Thạch – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích đã đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua. Đồng chí đề nghị, các Văn phòng tiếp tục phối hợp quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố và Đại hội Đảng bộ Quân khu 5.

Các Văn phòng phát huy tốt hơn nữa chế độ trao đổi thông tin; chủ động nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình; nâng cao năng lực tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố, Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định các chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chính xác, hiệu quả.

Trong việc tiếp tục đổi mới  tư duy, cách làm để đáp ứng sự vận động thay đổi không ngừng của xã hội, các Văn phòng phải là những đơn vị đi đầu tạo nên những bước đột phá mạnh mẽ nhất. Các Văn phòng tiếp tục nghiên cứu đề xuất những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang địa phương. Các Văn phòng kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, suy thoái về đạo đức, lối sống; đấu tranh ngăn chặn hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa… góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Chú thích ảnhKý kết phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum với Văn phòng Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu V. 

Ngoài ra, mỗi cán bộ làm công tác Văn phòng cần nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình; từ đó không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; có tầm nhìn xa, trông rộng và phương pháp làm việc khoa học; có năng lực phân tích, dự báo tình hình để đề xuất với lãnh đạo các chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề kịp thời, hiệu quả… 

Thực hiện Quy chế phối hợp, thời gian qua, Văn phòng Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy, Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, đề xuất Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương… góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 5.


Nguồn bài viết:
https://baotintuc.vn/thoi-su/bo-tu-lenh-quan-khu-5-va-11-tinh-thanh-pho-tang-cuong-phoi-hop-cong-tac-van-phong-20220510181209912.htm